Ar-Ge'ye Dayalı İleri Teknolojili Ürünler

İleri teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi ancak Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti ile mümkündür. Bunun bilincinde olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını şirket politikamız olarak benimsemekteyiz.

Yeni teknolojilerin geliştirilebilmesi için şirketlerin, bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri, ortak ürün ve “know-how” geliştirebilecekleri üniversiteler ile işbirliği yapması bir zorunluluktur. Bu kapsamda IBC-bifacial fotovoltaik panellerin geliştirilmesi aşamasında, Türkiye’nin önde gelen güneş enerjisi araştırma merkezi olan ODTÜ-GÜNAM ile üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak çalışmakta ve bilgi alışverişinde bulunmaktayız.